Kính chào quý bà con cô bác, tôi tên là Nhựt Trường đến từ An Giang. Nhà tôi ở ngay chân núi Sam, gần chùa Bà Chúa Xứ. Bà con cô bác đi chùa ghé tôi chơi mua yến sạch về chăm sóc sức khoẻ cho gia đình nhé. Cám ơn quý bà con cô bác!

Nhựt Trường
Yến Sào Núi Sam

Kính chào quý bà con cô bác!