Cơ sở nuôi yến của chúng tôi ở chân núi Sam, An Giang. Bà con đi chùa Bà Chúa Xứ có thể ghé tham quan và mua yến ở số 54 Mai Văn Tạo, Phường Núi Sam.

Mai Văn Tạo, Núi Sam, An Giang

Mở cửa tất cả các ngày T2-CN

Chung Cư Hausneo, Khu dân cư Khang An, Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh