2.300.000 

Tổ yến thu lượm trực tiếp tại nhà nuôi, sử dụng nhân lực địa phương để nhặt lông và làm sạch.

Danh mục: Từ khóa: ,