2.000.000 

Tổ yến thô thu lượm trực tiếp tại nhà nuôi, đảm bảo sạch sẽ nguyên chất.

Danh mục: Từ khóa: , ,